www.bdb.org.pl

Zobacz najnowsze wpisy:

Terapia w przypadku nowotworu

  • Leczenie neoadjuwantowe

    Leczenie neoadjuwantowe

    Zarówno firma, jak i gabinety z nią współpracujące świadczą pomoc w razie problemów z komórkami rakowymi. Leczenie neoadjuwantowe to terapia (chemioterapia, terapia radiowa lub hormonalna), którą stosuje się przed usunięciem guza, co może sprawić, że siedlisko komórek nowotworowych zostaje zmniejszone lub usunięte. Terapia ta jest prowadzona przy jednoczesnym monitorowaniu, czy komórki rakowe nie przedostały się do krwi; sprawia to, że możliwe jest skontrolowanie pod względem ewentualnych możliwych przerzutów lub nawrotów.

Wszelkie prawa © www.bdb.org.pl