www.bdb.org.pl

Zobacz najnowsze wpisy:

Usługi przeciwpożarowe

  • Rzeczoznawca PPOŻ

    Rzeczoznawca PPOŻ

    Przedsiębiorstwo zajmuje się systemami przeciwpożarowymi oraz ich wdrażaniem w różnych miejscach i budynkach - są one wymagane w m.in. zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, sklepach, czy też muzeach bądź kinach. W ramach założenia takiego systemu, rzeczoznawca PPOŻ wyposaża budynek w gaśnice, hydranty oraz wytycza drogi ewakuacyjne jednocześnie je oznaczając i informując o nich za pomocą tabliczek. W ramach świadczonych usług, może także przeprowadzić ocenę, jakie jest zagrożenie wybuchem w danym miejscu.

Wszelkie prawa © www.bdb.org.pl