www.bdb.org.pl

Zobacz najnowsze wpisy:

Wzmocnienie umiejętności dzieci

  • Rozwój społeczny dziecka

    Rozwój społeczny dziecka

    Zdobywanie umiejętności budowania relacji z innymi osobami, a także świadomości własnej wartości to długi proces. W naszej placówce dbamy o rozwój społeczny dziecka poprzez warsztaty kierowane zarówno do najmłodszych, jak i do starszej młodzieży. Dużą uwagę przykładamy do emocji, a także relacji z otoczeniem. Poza tym ważne są dla nas również silne strony, które ma każdy uczestnik warsztatów, jednak musi je odkryć i uwierzyć w nie. Zbudowane podczas zajęć kompetencje z pewnością będą przydatne w dorosłym życiu.

Wszelkie prawa © www.bdb.org.pl